پرویز ملک زاده

درباره من

دکتر پرویز ملک زاده
image

استادیار گروه آموزشی آمار @ دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر

...

محقق گوگل

استنادات

---

h-index

---

i10-index

---

مؤلفین همکار

---

اسکوپوس

(1399/8/1)

استنادات

3

مقالات

3

h-index

1

مؤلفین همکار

1

رزومه

تحصیلات، تجارت، مهارت ها و علایق من

تحصیلات

1365-1369

کارشناسی

فردوسی مشهد

1373 - 1369

کارشناسی ارشد

تربیت مدرس

1390 - 1385

دکتری

پونا، هندوستان

تجارب

مهارت ها

اولویت های پژوهشی

استنباط آماری

تحقیق در عملیات

انتشارات

برخی از دستاورد های پژوهشی و تحقیقاتی
برآورد ماکسیمم درستنمایی پارامترها در مدل خطی تابعی تعمیم‌یافته
اندیشه آماری(2020)
9611552022, ^پرویز ملک زاده, ^فاطمه حسینی*
مقایسه ناگویی خلقی در افراد با و بدون اختلال نقص توجه/ بیش فعالی
روانشناسی بالینی(2017)
9221528002, ^محمود نجفی*, ^شهرام نقشبندی, ^پرویز ملک زاده
نظریه بازی ها و شرایط نااطمینانی
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
غلامرضا عسکری, ^مجید اسحاقی, ^پرویز ملک زاده*
افزونگی در سطح سیستم و اجزاء در سیستم های منسجم با اجراء مستقل و وابسته
دوازدهمین سمینار احتمال و فرایندهای تصادفی(2019-08-31)
9512552002, ^پرویز ملک زاده*, ^سعید زال زاده
تحلیل بیزی تقریبی مدل های خطی پویای تعمیم یافته
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-27)
^پرویز ملک زاده
آنتروپی و کاربردهایش در آنالیز خوشه ای
دوازدهمین کنفرانس آمار ایران(2014-08-27)
^پرویز ملک زاده, ^رضا ولی اللهی مهریزی
بررسی عوامل مؤثر در پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه سمنان
دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان(2005-03-02)
^ایمان اله بیگدلی, ^پرویز ملک زاده
کاربرد آزمون آماری مک نمار برای مسائل مربوط به دو مجموعه از اندازه های وابسته داده های طبقه ای با ذکر یک پژوهش رفتاری
چهارمین کنفرانس بین المللی آمار ایران(1998-08-23)
^ایمان اله بیگدلی, ^پرویز ملک زاده
مطالعه ويژگي هاي اندازه هاي اطلاع در برخي از زمينه هاي كاربردي آمار
اسدي فهيمه(تاریخ دفاع: 1393/06/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
بررسي رو ش هاي خوشه بندي در ‌‍ ‌‌‌داده كاوي‌
انوري رستمي فهيمه(تاریخ دفاع: 1393/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل بيزي تقريبي مدلهاي خطي تعميم يافته پويا
ادهمي امرئي سيده عاطفه(تاریخ دفاع: 1394/07/06) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه انعطاف‌پذيري شناختي، تصميم‌گيري مخاطره‌آميز و ناگويي خلقي در بزرگسالان با و بدون نشانگان بيش فعالي/ نقص توجه
روشني فرشته(تاریخ دفاع: 1395/07/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
نظريه بازيها و كاربردهايي از بازي هاي بيزين
نوروزنيا محمد(تاریخ دفاع: 1395/12/11) ، مقطع : كارشناسي ارشد
روشهاي محاسباتي بيزي تقريبي
چاوندر قدرت اله(تاریخ دفاع: 1395/07/12) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثر پاداش بر ادراك زمان ورزشكاران داراي توجه بالا
توكلي مقدم بايگ دانيال(تاریخ دفاع: 1396/11/01) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآوردگر نوع ليو در مدل هاي رگرسيوني نيمه پارامتريك
پورگنجي حوريه(تاریخ دفاع: 1396/06/13) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تحليل مدل نرخ متناسب كاكس براي اثرات متقابل و اثرات غير خطي
شمائي ليلا(تاریخ دفاع: 1396/06/27) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رگرسيون چندكي با استفاده از الگوريتم EM
جهاني كرد فومني الهه(تاریخ دفاع: 1396/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
افزونگي در سطح سيستم و اجزا در سيستم هاي منسجم
رامشيني سيداحمد(تاریخ دفاع: 1397/01/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
مقايسه سيستم¬هاي منسجم با مولفه-هاي همتوزيع و وابسته
حاجيلري قلي آباد زينب(تاریخ دفاع: 1397/11/29) ، مقطع : كارشناسي ارشد
اثربخشي شناخت درماني مبتني بر ذهن آگاهي بر توجه انتخابي، حافظه كاري، حل مساله و نظريه ذهن
ايازي آيدا(تاریخ دفاع: 1397/11/30) ، مقطع : كارشناسي ارشد
رابطه مهارت‌هاي ذهن آگاهي و راهبردهاي شناختي تنظيم هيجان با فرسودگي شغلي آتش نشان‌ها
سلطاني سيده فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/26) ، مقطع : كارشناسي ارشد
تخصيص بهينه افزونگي در يك سيستم n جزئي
يوسفي نهزمي علي(تاریخ دفاع: 1398/11/14) ، مقطع : كارشناسي ارشد
برآورد پارامترهاي مدل خطي تابعي تعميم¬يافته با استفاده از رهيافت هاي شبه درستنمايي و درستنمايي تاوانيده
پاپي فاطمه(تاریخ دفاع: 1398/11/28) ، مقطع : كارشناسي ارشد
A Stochastic Approach to General Non-Linear Programming Problemsr
COMMUNICATIONS IN STATISTICS-SIMULATION AND COMPUTATION(2011)
^پرویز ملک زاده,

دانلود ها

فایل ها و ابزارهای مفید
سري چهارم، تمرينات فصل چهارم مباني آمار رياضي (ويرايش دوم)   (93 بار دانلود)
سري چهارم: تمرين هاي 2، 4، 12، 13، 16، 24، 30، 35، 40 و 43 را بايد تا روز جمعه مورخ 99/4/6 تحويل دهيد.
سري چهارم تمرينات احتمال 1   (76 بار دانلود)
سري چهارم تمرينات احتمال 1 را تا روز جمعه مورخ 99/4/6 تحويل نماييد.
سري چهارم تمرينات بهينه سازي خطي 1   (89 بار دانلود)
سري چهارم تمرين هاي بهينه سازي بايد تا روز دوشنبه مورخ 99/3/26 تحويل داده شوند.
سري سوم تمرينات بهينه سازي خطي 1   (92 بار دانلود)
سري سوم تمرين هاي بهينه سازي بايد تا روز جمعه مورخ 99/3/9 تحويل داده شوند.
سري سوم تمرينات فصل سوم مباني آمار رياضي (ويرايش دوم)   (106 بار دانلود)
سري سوم: تمرين 2 قسمت هاي ii, i و v، تمرين 3 قسمت هاي i و v، تمرين 4، تمرين 5 قسمت i، تمرين 11، تمرين 13 قسمت الف و تمرين هاي 21، 25 و 29 را تا روز چهارشنبه مورخ 99/3/7 تحويل دهيد.
سري سوم تمرينات احتمال 1   (87 بار دانلود)
سري سوم تمرينات احتمال 1 را تا روز شنبه مورخ 99/3/3 تحويل نماييد.
سري دوم تمرينات بهينه سازي خطي 1   (78 بار دانلود)
سري دوم تمرين هاي بهينه سازي بايد تا روز چهارشنبه مورخ 99/2/31 تحويل داده شوند.
سري دوم تمرينات فصل دوم مباني آمار رياضي (ويرايش دوم)   (99 بار دانلود)
سري دوم: تمرين هاي 8، 9، 13، 14، 16، 29، 30، 33، 36 و 44 قسمت هاي iii, ii, i و iv را تا روز دوشنبه مورخ 99/2/29 تحويل دهيد.
سري دوم تمرينات احتمال 1   (100 بار دانلود)
سري دوم تمرينات احتمال 1 را تا روز چهارشنبه مورخ 99/2/24 تحويل نماييد.
سري اول تمرينات بهينه سازي خطي 1   (85 بار دانلود)
سري اول تمرين هاي بهينه سازي بايد تا روز دوشنبه مورخ 99/2/22 تحويل داده شوند.
تمرينات فصل دوم مباني آمار رياضي (ويرايش دوم)   (137 بار دانلود)
سري اول: تمرين هاي 1 و 2 و 3 و تمرين 4 قسمت هاي v, iv, iii, i و تمرين 6 قسمت هاي xiv, v, iv, i را تا روز شنبه مورخ 99/2/20 تحويل دهيد.
سري اول تمرينات احتمال 1   (105 بار دانلود)
سري اول تمرين هاي احتمال 1 تا روز چهارشنبه مورخ 99/2/17 تحويل داده شوند.

طرح درس

طرح دروس و شرح آن

تماس

در ارتباط باشید

در ارتباط باشید

گروه آموزشی آمار، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه سمنان، ایران
pmalekzadeh@semnan.ac.ir
(+98)2331535736

فرم تماس