پرویز ملک زاده

مطالب وبلاگ

اخبار، اطلاعیه ها و...

لینک کلاس های مجازی درس بهينه سازي خطي 1

1- جلسه اول بهينه سازي خطي 1 مورخ 98/12/28

2- جلسه دوم بهينه سازي خطي 1 مورخ 99/1/4

3- جلسه سوم بهينه سازي خطي 1 مورخ 99/1/6

4-جلسه چهارم بهينه سازي خطي 1 مورخ 99/1/13

5- جلسه پنجم بهينه سازي خطي 1 مورخ 99/1/18

6- جلسه ششم بهینه سازی خطی 1 مورخ 99/1/20

7- جلسه هفتم بهینه سازی خطی 1 مورخ 99/1/27

8- جلسه هشتم بهینه سازی خطی 1 مورخ 99/2/1

9- جلسه نهم بهینه سازی خطی 1 مورخ 99/2/3

10- جلسه دهم بهينه سازي خطي 1 مورخ 99/2/10

11- جلسه يازدهم بهينه سازي خطي 1 مورخ 99/2/15

12- جلسه دوازدهم بهينه سازي خطي 1 مورخ 99/2/17

13- جلسه سيزدهم بهينه سازي خطي 1 مورخ 99/2/24 

14- جلسه چهاردهم بهینه سازی خطی 1 مورخ 99/2/29 

15- جلسه پانزدهم بهینه سازی خطی 1 مورخ 99/2/31

16- جلسه شانزدهم بهینه سازی خطی 1 مورخ 99/3/7

17- جلسه هفدهم بهینه سازی خطی 1 مورخ 99/3/12

18- جلسه هیجدهم بهینه سازی خطی 1 مورخ 99/3/14

19- جلسه هماهنگی بهینه سازی خطی 1 مورخ 99/4/11

بازگشت به بلاگ
دسته بندی : درس بهینه سازی خطی 1 , بازدید:544 , تاریخ انتشار : 1399/01/19